ZADANIE PRE SOCHÁRSKE TECHNOLÓGIE 3

Sadrový odliatok ako príprava pre prácu s drevom. Ide o voľnú tému modelovaného objektu vo vopred určenej mierke, ktorý po odliatí do sadry bude slúžiť ako predloha pre prácu v dreve. Predloha bola vymodelovaná v hline a odliata poväčšine metódou slepej sádrovej formy. Mierka predmetu zodpovedá drevenému materiálu, ktorý budú mať študenti k dispozícii. Zadanie č. 2 je drevená maska- s ohľadom na individuálne možnosti každého študenta počas karantény (priestorové, nástroje, materiál, skúsenosti)- bol materiál chápaný voľne- ako akýkoľvek derivát dreva- od dreveného masívu cez preglejku, kôru, konáre, papier a kartón, dyhu. Maska mala byť určená pre tvár študenta- výsledná dokumentácia mohla byť ideálne doplnéná aj o fotografiu s nasadenou maskou.
Sára Eperješiová, socha, 2. ročníkJana Lacková, grafika, 4. ročník

Eva Mária Moleková, socha, 2. ročník

Oliver Mušinka, grafika, 2. ročníkDiana Simáková, grafika, 4. ročník


Lucia Krosnerová, socha, 4. ročníkBarbora Mézešová, socha, 2. ročník


Ján Faltin, socha,

Drahomíra Dubinská, maľba, 4. ročník

Petra Hyblerová, Nové médiá, 4. ročník


Patrícia Čechová, socha, 2. ročníkJakub Kužilla, grafika, 4. ročník

ZADANIE PRE SOCHÁRSKE TECHNOLÓGIE 1.

Lukoprénová forma/dadaistický objekt. Cieľom zadania je vyskúšať si a pochopiť princíp odlievania do lukoprénovej/silikónovej formy so sadrovým kopytom. Do formy sa potom odleje sadrový, betónový, alebo iný finálny odliatok. Téma vychádza z dadaistického (resp. neskôr aj surrealistického) postupu kombinovania existujúcich predmetov do sochárskeho objektu (ready-made, Objet trouvé), ktorý získava nové, netušené významy. Zároveň v novom materiáli- sadra, betón, vosk a pod. je každodennosť objektu nahradená farebne jednoliatym povrchom: materiálovosť, sochársky zásah v kombinácii s rozpoznateľnosťou bežného užitkového predmetu tak môže vytvoriť zaujímavé napätie. Študenti získajú poznatky o delení formy, separovaní objektu a formy, o práci s lukoprénom, sadrou- ktoré môžu využiť v budúcich vlastných výtvarných projektoch.

Lenka Štefančinová, maľba, 3. ročník
Silvia Paučíková, maľba, 2. ročník


Zuzana Jakubčáková, architektúra


Peter Majerníček, dizajn
Dávid Gold, dizajnJana Lacková, grafika, 4. ročník


Michaela Fabianová, socha, 1. ročník
Denisa Sabovíková, socha, 1. ročník

Karolína Kotiková, dizajn
Dávid Galovics, grafika, 4. ročník

Ján Faltin, socha, 2. ročník

Jakub Kužilla, grafika, 4. ročník